DUYURULAR
ANKET LİNKİ
28.02.2018

 

Sayın Katılımcı, 

Bu anket, örgütsel seslilik ile çalışanların iletişim doyumu arasındaki ilişkiyi açıklamada informal (gayri resmi) iletişim kanalların aracı etkisini ölçmek amacıyla hazırlanmıştır. Anketlerden elde edilecek bilgiler bu alandaki akademik yazına ışık tutarak yazılacak yüksek lisans tezinde kullanılacaktır. Herhangi bir şekilde çalışanların ve çalıştıkları kurumların ismi alınmadığından paylaşılması mümkün olmamaktadır. Ankete katılımda gönüllülük esastır. Arzu edildiği takdirde araştırmanın genel sonuçları araştırmaya katılanlar ve işletmeler ile paylaşılabilir.  

Çalışmanın güvenilirliği açısından tüm sorulara eksiksiz olarak cevap vermenizi rica eder, zaman ayırarak yardım ettiğiniz için teşekkür ederim.

Saygılarımla.


Gülcan Özbolat
Yıldız Teknik Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü
Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi